POTRZEBUJESZ PORADY? - POROZMAWIAJ ZE SPECJALISTĄ
Suplementy dla zwierząt hodowlanych
Regulamin

1. PRZEDSIĘBIORCA, KONTAKT

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem https://sklep.bosmed.pl jest BOSMED Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Kuklińskiego 11, 08-110 Siedlce, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824948, posiadająca REGON: 147278649, NIP: 821-264-09-78, zarejestrowana pod adresem 08-110 Stok Lacki, ul. Dolna 24.
1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

  • pod adresem E-sklep sklep@bosmed.pl,
  • telefonicznie pod numerem 25 794 80 40,
  • poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@bosmed.pl,
  • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego,
  • przez formularz kontaktowy na stronie www.bosmed.pl.

2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BOSMED

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe.

3. ZAMAWIANIE TOWARÓW

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://sklep.bosmed.pl.
3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, dostępności.
3.3. Zamawiając towar, Klient dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności liczbę sztuk zamawianych towarów a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

4. CENY

4.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
4.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
4.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez BOSMED zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
4.4. BOSMED zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

5.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
5.2. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia bądź opóźnienia w realizacji tego zamówienia.

6. NIEMOŻNOŚĆ ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach BOSMED może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

7. SPOSÓB DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 
7.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.
7.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres to czas wysyłki wynosi od 1 do 7 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.
7.4. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności jednej z aktualnie dostępnych płatności online, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.
7.5. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez BOSMED firma kurierska.

8. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

8.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
8.2. Poza tym dostępna jest również wysyłka za pobraniem: opcja wyłącznie przy zamówieniu na wskazany adres.
8.3. BOSMED nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. w banku lub na poczcie.

9. UMOWA SPRZEDAŻY

9.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu https://sklep.bosmed.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że BOSMED może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.
9.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

10. Wykonanie umowy – termin 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy BOSMED zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, BOSMED niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. KOSZT DOSTAWY

11.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
11.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

  • w przypadku przesyłki kurierem do 30kg i płatności online – 20 PLN brutto;
  • w przypadku przesyłki kurierem do 30kg i płatności przy odbiorze – 30 PLN brutto,
  • w przypadku przesyłki większej gabarytowo (powyżej 250kg)- dostawa gratis.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

12.1. Każdy klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru) w ciągu 14 dni od dokonania zakupu.
12.2. Przedsiębiorcy dokonujący zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością mają prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru) w ciągu 14 dni od dokonania zakupu.
12.3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta) weszła w posiadanie towaru.
12.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa do BOSMED jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

  • pocztą na adres: BOSMED Sp. z o.o. sp. k. ul. Kuklińskiego 11, 08-110 Siedlce
  • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@bosmed.pl

12.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, BOSMED zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez BOSMED), nie później niż 14 dni od dnia, w którym BOSMED została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.
12.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne.
12.7. BOSMED może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.
12.8. Rzeczy należy odesłać na adres: BOSMED Sp. z o.o. sp. k. ul. Kuklińskiego 11, 08-110 Siedlce, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował BOSMED o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
12.9. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

13. REKLAMACJE

13.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów BOSMED ponosi odpowiedzialność za wady.
13.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym BOSMED może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
13.3. Przedsiębiorcom dokonującym zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością przysługują prawa zgodnie z KPC art. 385 pkt 1, 385 pkt 2, 385 pkt 3, 556-576, art. 1 i art. 55.
13.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez BOSMED formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: BOSMED Sp. z o.o. sp. k. ul. Kuklińskiego 11, 08-110 Siedlce.
13.5. BOSMED rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź sms.
13.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar oraz zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: sklep@bosmed.pl.
13.7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem BOSMED, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

14. GWARNCJA

14.1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

15. WYSTAWIENIE FAKTURY

15.1. W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.  
15.2. BOSMED nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
15.3. Przetwarzanie danych osobowych.

>
Płatności
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl